Muna is een onderdeel van KONNEX

is gevestigd in Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  39092697. Muna hanteert deze algemene voorwaarden voor leveringen van goederen aan consumenten en retailers.

Prijzen
Alle prijzen de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Voor retailers is het exclusief btw en verzendkosten.

Bestelling
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop en zullen direct betaald worden via het betaalsysteem. De bestelling wordt daarna verzonden. Bestellingen van retailers met minimale afname van 12 stuks zullen na betaling van de afnemer worden verzonden tenzij anders overeengekomen. Indien overeengekomen is, dat de betaling plaats zal vinden na levering, dient de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij het uitblijven van de factuur is Muna gerechtigd om de wettelijke rente, incassokosten en overige kosten op de afnemer te verhalen.

Afnemer is niet gerechtigd om bedragen die Muna is verschuldigd met de facturen te verrekenen.

Facturen worden per mail verzonden.

Geplaatste bestellingen kunnen slechts binnen 24 uur na plaatsen kosteloos worden geannuleerd. Gepersonaliseerde bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.

Voor de retailers is het niet toegestaan goederen te (re)distribueren of op andere wijze te verspreiden of te verkopen aan andere ondernemingen. Wel via fysieke locatie en online.

Bij beschadigde of gebreken van het product, dan graag direct contact opnemen met ons.

Eigendomsvoorbehoud
De producten van Muna blijven eigendom totdat alle betalingsverplichtingen, inclusief rente en kosten zijn voldaan. Muna houdt het recht om de producten terug te vorderen. Voor Retailers geldt dat zij een passende opslag moeten verzorgen. Indien de goederen reeds zijn verkocht of op andere wijze niet meer in bezit. Zal Muna direct de vordering opeisen.

Merkenrecht
Muna is intellectueel eigendom van KONNEX ingeschreven in het merkerregister als Muna. Alle teksten, tekeningen, illustraties, foto’s ontwerpen, concept, producten alsmede alle overige informatie blijven eigendom van Muna.

Aansprakelijkheid
Muna is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, tenzij grove nalatigheid van Muna.

Indirect schade is uitgesloten.

Ontbinding
Muna houdt zich het recht om een aankoop te ontbinden als blijkt dat een adresgegevens niet volledig of onjuist zijn. Ook kunnen overeenkomsten direct ontbinden als verplichtingen niet nagekomen worden.