Privacy-Policy

Het gratis gebruik maken van onze website kan helaas niet anoniem. We hebben nu eenmaal gegevens van onze gebruikers nodig om uw ervaring van de website zo goed mogelijk te laten zijn. Gebruikt u onze website? Dan gaan we er vanuit dat u dit begrijpt. En dat u het goed vindt dat we ook uw persoonsgegevens verwerken.

We zullen uw gegevens enkel gebruiken waarvoor we ze hebben aangewend, de website, en we zullen uw gegevens niet doorverkopen of doorsturen naar externe partijen.